Okrožnice » Okrožnica za dijake – informativni dan stavba A (predšolska vzgoja)

31.01.2018

O K R O Ž N I C A ZA DIJAKE V STAVBI A – INFORMATIVNI DAN 2018

 

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo. Pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.

Informativni dan bo letos v petek, 9. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujejo dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Vsak dijak obvezno sodeluje: ali v petek (dop. in pop.)  ali v soboto (in je v petek prost).

Lahko pa sodelujete oba dneva.

 

Nekateri boste sprejemali bodoče dijake pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste predstavljali posamezne dejavnosti (predmete) ali boste informatorji z učiteljem v razredu. Dijakom spremljevalcem bo podrobna navodila predstavila svetovalna delavka, drugi dijaki se o podrobnostih dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

Za program Predšolska vzgoja bomo v stavbi A predstavili po natančnem razporedu:

·    splošne informacije po razredih,

·    odlomke PDO (igrice),

·    predstavitev glasbe, instrumenta (klavir, kitara),

·    predstavitev praktičnega usposabljanja,

·    predstavitev likovnih dejavnosti,

·    predstavitev naravoslovja za otroka,

·    predstavitev matematike za otroka,

·    predstavitev projekta Erasmus+

·    predstavitev športa za otroke,

·    povabili jih bomo na preizkušnjo posluha.

Z učitelji se že dogovarjate za sodelovanje pri določeni dejavnosti.

 

Malica bo potekala samo v petek od 8. 30 do 11. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni (malico boste prevzeli glede na vaše obveznosti pri informativnem dnevu). Če ne boste malicali, malico pravočasno odjavite.

 

Zbor dijakov spremljevalcev in dijakov informatorjev je v petek dopoldne in v soboto ob 7. 45 (pred zbornico se podpišete na seznam, prevzamete ovratni trak in logistiko poteka inf. dni) ter ob 14.00 (petek popoldne).

Dijaki, ki sodelujete na vsebinski predstavitvi z učiteljem informatorjem/mentorjem, pa se ob prihodu podpišete pri tem učitelju.

 

Sestanki z dijaki spremljevalci (dijaki, ki ste razporejeni na hodnikih, za spremstvo)

·        v ponedeljek, 5. 2. 2018 ob 8.00 v  212 (velika sredinska predavalnica PEF v 2. nadstropju)

Sestanki z dijaki informatorji (dijaki, ki sodelujete z učiteljem pri splošnih informacijah)

·        v torek, 6. 2. 2018 ob 8.00 v 212 (velika sredinska predavalnica PEF v 2. nadstropju)

Dijaki, ki sodelujete z učiteljem/mentorjem pri vsebinski predstavitvi (npr. predstavitev PDO, PUD, NZO, Erasmus+ …) pa imate sestanek z učiteljem po dogovoru.

 

Dodatne informacije dobite pri Jani Hafner v A218, pri Cvetki Novak v B008 in pri Petri Vignjevič (tajništvo – stavba B).

 
Dostopnost