Okrožnice » Okrožnica za dijake – informativni dan v stavbi B

29.01.2018

O K R O Ž N I C A ZA DIJAKE V STAVBI B – INFORMATIVNI DAN 2018

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem. Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo. Pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.

Informativni dan bo letos v petek, 9. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujejo dijaki 1., 2. in 3. letnika.

Vsak dijak obvezno sodeluje: ali v petek (dop. in pop.)  ali v soboto (in je v petek prost).

Lahko sodelujete oba dneva.

Nekateri boste sprejemali bodoče dijake pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste predstavljali posamezne dejavnosti (predmete) ali boste informatorji z učiteljem v razredu. O podrobnostih se dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.

Za Gimnazijo in  Umetniško gimnazijo bomo v stavbi B predstavili:

  • v 3. nadstr.: splošne informacije v razredih: ob 9. in 15. uri (petek), ob 9. uri (sobota),
  • v 2. nadstr.: tuji jeziki (angl., nem., franc., špan, ruščina);
  • v 1. nadstr.: naravoslovje, družboslovje;
  • v pritličju: umetnostna zgodovina, impro, film in video, Šapa (v soboto)
  • ob 11. 00 predstava v GPD (za smer gledališče in film) in v plesni dvorani (za plesno smer)

 Malica bo potekala samo v petek od 8. 30 do 11. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni. Če ne boste malicali, malico pravočasno odjavite.

Zbor dijakov spremljevalcev in dijakov informatorjev je v petek dopoldne in v soboto

ob 7. 45 (v knjižnici se podpišete na seznam, prevzamete obesek in logistiko poteka inf. dni) ter ob 14.00 (petek popoldne).

Dijaki, ki sodelujete na vsebinski predstavitvi z učiteljem/mentorjem, pa se ob prihodu podpišete pri učitelju.

 Sestanki z dijaki spremljevalci (dijaki, ki ste razporejeni na hodnikih)

  • v ponedeljek, 5. 2. 2018 ob 9.00 v B003

Sestanki z dijaki informatorji (dijaki, ki sodelujete z učiteljem pri splošnih informacijah)

  • v torek, 6. 2. 2018 ob 9.00 v B003

 Dijaki, ki sodelujete z učiteljem/mentorjem pri vsebinski predstavitvi pa imate sestanek z učiteljem po dogovoru

Dodatne informacije dobite pri Jani Hafner v A218, pri Cvetki Novak v B008 in pri Petri Vignjevič (tajništvo – stavba B).

 

 
Dostopnost