Okrožnice » Okrožnica za dijake – informativni dan

20.01.2016

Približuje se informativni dan na srednjih šolah. Takrat skupaj z dijaki predstavimo šolo in programe bodočim dijakom in njihovim staršem.

Informativni dan bo letos v petek, 12. 2. ob 9. in 15. uri ter v soboto, 13. 2. ob 9. uri.

Na informativnem dnevu sodelujejo dijaki 1., 2. in 3. letnika.
Vsak dijak obvezno sodeluje: ali v petek (dop. in pop.) ali v soboto (in je v petek prost).
Lahko sodelujete oba dneva.

Nekateri boste sodelovali pri sprejemu bodočih dijakov pri vhodu in jih popeljali do določenih učilnic, drugi boste pri predstavitvah različnih dejavnosti ali kot informatorji z učiteljem v razredu. O podrobnostih se dogovorite z učiteljem, pri katerem boste sodelovali.
Tudi letos pričakujemo približno 700 učencev in 400 staršev.
Pri izvedbi informativnega dne ste dijaki nepogrešljivi. Prav vam bodoči dijaki najbolj prisluhnejo.

V stavbi A bomo predstavili program Predšolska vzgoja, v stavbi B pa Gimnazijo in Umetniško gimnazijo. Pripravljen bo potek informativnega dne, ki ga bo potrebno natančno upoštevati. Učence boste ob točno določeni uri peljali na določene dejavnosti.

Za Gimnazijo in Umetniško gimnazijo bomo v stavbi B predstavili:
– v 3. nadstr.: splošne informacije v razredih: ob 9. in 15. uri (petek), ob 9. uri (sobota),
– v 3. nadstr.: Šapa v dveh terminih, nastop instrumentalnega sestava ob prihodu učencev
– v 2. nadstr.: tuji jeziki (angl., nem., franc., špan.);
– v 1. nadstr.: naravoslovje (fi, ke, bio);
– v pritličju: družboslovje, ŠILA, um. zgodovina, glasba
– na hodnikih bodo predstavitve ob plakatih (ekologija, UNESCO, krožki, …)
– ob 10.45 predstava v GPD (za dram.-gled. smer) in v novi plesni dvorani (za plesno smer)

Za Predšolsko vzgojo bomo v stavbi A predstavili po natančnem razporedu:
– splošne informacije po razredih,
– odlomke igric,
– predstavitev glasbe, instrumenta (klavir, kitara), instr. sestav),
– predstavitev modulov in PUD,
– ekskurzije,
– likovne delavnice,
– naravoslovje, MOT,
– TJO in ANG,
– projekt povezave z Anglijo,
– šport za otroke,
– povabili jih bomo na preizkušnjo posluha.
Z učitelji se že dogovarjate za sodelovanje pri določeni dejavnosti.

Sestanki z dijaki, ki bodo spremljevalci ali informatorji, bodo 9. in. 10. februarja; o terminih boste pravočasno obveščeni. Prosim, da dosledno spremljate okrožnice na spletni strani šole in ostala obvestila.

Malica bo potekala samo v petek od 8. 30 do 11. 00 – za tiste, ki ste nanjo naročeni. Če ne boste malicali, malico pravočasno odjavite. Dijaki prevzamete hladno malico v Dijaškem domu z dijaško izkaznico.

Dodatne informacije dobite pri Cvetki Novak v 226, pri Jani Hafner v 218, pri Petri Vignjevič (tajništvo – stavba B).

 
Dostopnost