Okrožnice » Opozorilo o zadrževanju dijakov v študentskih kotičkih PEF

09.10.2018

Spoštovani dijaki in dijakinje,

s strani Študentskega sveta Pedagoške fakultete in tajnika fakultete smo bili opozorjeni, da dijaki SVŠGL zasedajo mesta v študentskih kotičkih (zlasti prvo nadstropje sever) in da je bilo zaradi neprimerne rabe opreme v mesecu septembru 2018 s strani dijakov v študentskih kotičkih povzročeno kar nekaj škode.

Zato vas  prosimo, da se ne zadržujete v študentskih kotičkih (zlasti prvo nadstropje sever), katerih opremo so financirali v večini študenti sami in so prvenstveno namenjeni študentom Pedagoške fakultete in ne dijakom. Zato ne zasedajte mest v študentskih kotičkih oz. lahko to počnete le v času, ko na fakulteti ni študentov. Pri uporabi opreme pa bodite pazljivi in ne povzročajte škode.

Dijaki se lahko v času prostih ur oz. odmori zadržujejo na hodnikih pred učilnicami in v knjižnici.

Dijaki ne posedajo po tleh, stopnicah in hodnikih šole.

 

Petra Vignjevič K.

pomočnica ravnatelja

 
Dostopnost