Okrožnice » Podelitev spričeval in seznanitev z rezultati na splošni maturi

05.07.2018

Vabimo vas na podelitev spričeval in seznanitev z rezultati spomladanskega roka splošne mature 2018, ki bo v sredo, 11. julija 2018, ob 11.00, v predavalnici B003 (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko osebno prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

 
Dostopnost