Okrožnice » Podelitev spričeval, pohval, priznanj na šoli – 4. letnik (25. 5. 2020, ob 13. 30

21.05.2020

Spoštovani dijaki 4. letnika,

v ponedeljek, 25. maja 2020, ob 13. 30, v matičnih učilnicah (kot je potekal pouk, sprememba je 4b), bo podelitev spričeval, pohval, priznanj. Dijak na varnostni razdalji prevzame spričevalo, pohvalo, priznanje in  se podpiše na seznam prevzema dokumenta s svojim pisalom, seznam ne kroži po razredu (se ga dijaki ne dotikajo). Razrednik si bo pred delitvijo dokumentov razkužil roke. Prosim, da upoštevate dopolnitev k Hišnemu redu SVŠGUGL v izrednih razmerah.

Matične učilnice – podelitev spričeval … ob 13. 30:

4A – A336

4B – Plesna galerija – P-GAL

4C – A229

4D – A212

4E – B302

4F – B002

4G – B202

4H – B006

 
Dostopnost