Okrožnice » Podelitev spričeval splošne mature (11. 7. 2019 ob 11.00 v B003)

10.07.2019

Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti,

podelitev spričeval splošne mature na spomladanskem roku 2019 bo v četrtek, 11. julija 2019, ob 11.00 v predavalnici B003 (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši osebni podatki, osebni podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.

Dokumente lahko prevzamete tudi od 12. julija 2019 dalje v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

 
Dostopnost