Okrožnice » Poklicna matura – seznanitev z uspehom in prijava na jesenski rok

29.06.2015

Vabimo vas na podelitev spričeval in seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2015, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2015, ob 10.00, v gledališko-plesni dvorani (ob šoli na Kardeljevi ploščadi 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pisnim pooblastilom in svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ali ne dajemo.

 

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2015 je 7. julij 2015, tj. naslednji dan po seznanitvi z uspehom pri poklicni maturi.

 
Dostopnost