Okrožnice » Poklicni tečaj: predšolska vzgoja (za mladino) – obvestilo

16.09.2019

Obvestilo o predlogu spremembe vpisnih mest v izobraževalnem programu Poklicni tečaj: predšolska vzgoja (za mladino)

 

Za vpis v izobraževalni program Poklicni tečaj: Predšolska vzgoja (za mladino) je do roka za prijavo prispelo 10 ustreznih prijav.

Svet šole je na 7. korespondenčni seji sprejel sklep o predlogu spremembe števila vpisnih mest, in sicer iz predlagani 34 mest na 0 mest. To pomeni, da se izobraževalni program Poklicni tečaj: Predšolska vzgoja (za mladino) v šolskem letu 2019/2020 na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana ne bo izvajal.

 
Dostopnost