Okrožnice » Poklicni tečaj: predšolska vzgoja

08.07.2020

 

Program poklicni tečaj: predšolska vzgoja je smiselna odločitev za dijake, ki ne opravijo mature imajo pa uspešno zaključen 4. letnik in si želijo v enoletnem izobraževalnem programu pridobili strokovna znanja s področja predšolske vzgoje, opraviti poklicno maturo ter si pridobiti naziv vzgojitelj predšolskih otrok. Vpis je smiseln tudi za dijake, ki uspešno opravijo maturo, pa niso sprejeti na želen študijski program oz. niso sprejeti na noben študijski program.

 

Redni poklicni tečaj, ki ga izvajamo na naši šoli, je organiziran kot redno srednješolsko izobraževanje z obvezno prisotnostjo pri pouku. Pouk je sestavljen iz trinajstih strokovnih modulov (npr. razvojna psihologija, komunikacijske veščine, predšolska pedagogika …) in praktičnega usposabljanja, ki se izvaja neposredno v vrtcu.

 

Z vpisom v redni poklicni tečaj se pridobi status rednega dijaka.

 

Zainteresirani dijaki se za vpis v poklicni tečaj prijavijo s obrazcem Prijava za vpis v začetki letnik srednje šole, kjer označijo, da se prijavljajo za vpis v poklicni tečaj, ter označijo, da bi se izobraževalni kot dijak. Rok za prijavo za vpis v poklicni tečaj za šolsko leto 2020/2021 je 4. 9. 2020.

 

Za zainteresirane dijake bomo organizirali tudi informativni dan za vpis v poklicni tečaj: predšolska vzgoja, in sicer v ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 16.00 na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, Kardeljeva ploščada 16, 1000 Ljubljana (v isti stavbi se nahaja tudi Pedagoška Fakulteta).

 

Več informacij o poklicnem tečaju: predšolska vzgoja je na voljo tudi na naši spletni strani.

 

 
Dostopnost