Okrožnice » Poklicni tečaj za mladino (5. PT) – prvi šolski dan

29.09.2015

Prvi šolski dan dijakinj poklicnega tečaja za mladino (5. PT) bo v četrtek, 1. oktobra 2015. Pouk se bo začel ob 8.00 v učilnici A211 na Kardeljevi ploščadi 16 (tj. lokacija, kjer je potekal vpis). Prvi dve šolski uri bosta namenjeni predstavitvi programa in šole ter spoznavanju, nato pa sledi pouk po urniku.