Okrožnice » Pouk, 1. 9. 2021 – 1. letniki

31.08.2021

1. letniki predšolska vzgoja
Začetek pouka ob 8.00 uri na Kardeljevi ploščadi 16 (stavba A).

8.00 – 10. 15 Razredne naloge in navodila
10.15 – 10.45 Hladna malica v restavraciji PEF – prijavljeni!
10.45 – 11.15 Razredne naloge in navodila

oddelek učilnica razrednik/razredničarka
1A A233 EVA ROLIH
1B A122 RIMI PAVLOVIČ
1C A229 ALEŠ ZOBEC
1D A123 BARBARA B. TRAMPUŠ

 

1. letniki gimnazija in umetniška gimnazija
Začetek pouka ob 8.00 uri na Kardeljevi ploščadi 28a (stavba B)

Delo z razrednikom Kardeljeva ploščad 28a (stavba B)
8.00 – 10. 15 Razredne naloge in navodila
10.15 – 10.30 Hladna malica v (v DDB – prijavljeni na malico)
10.30 – 11.00 Razredne naloge in navodila

oddelek učilnica razrednik/razredničarka
1E B102 NEJC ROŽMAN IVANČIČ
1F B304 JOŠT JESENOVEC
1G B002 CIRIL OBERSTAR
1H DGLS URŠKA VOHAR
1I B006 MATEJA ČARMAN

Prosim, da upoštevate vsa navodila glede zdravstvenega stanja: da ne hodite bolni v šolo, v šoli si redno razkužujete roke, NOSITE MASKE TAKO MED POUKOM V UČILNICAH, SEVEDA PA TUDI V SKUPNIH PROSTORIH ŠOLE IN SPOŠTUJETE MEDSEBOJNO RAZDALJO.

 
Dostopnost