Okrožnice » Pouk, 1. junij 2015

26.05.2015

Dijaki,

v ponedeljek, 1. junija 2015, poteka pouk prilagojeno zaradi mature na šoli. Pouk začnemo ob 7. 30 in od 1. do 5. šolske ure poteka v stavbi A – Kardeljeva ploščad 16.

Od 5. šolske ure poteka pouk v učilnicah, kot je zapisano v eAsistentu. Bodite pozorni na zapis šolskih ur, učilnic in malice.

Pouk in malica, 1. junij 2015

 
Dostopnost