Okrožnice » Pouk, 24. 12. 2015

21.12.2015

Dijaki,

v četrtek, 24. 12. 2015, bo potekal pouk po urniku, kot je zapisan v eAsistentu po spremenjeni časovnici šolskih ur v učilnicah, ki so zapisane v eAsistentu. Časovnica šolskih ur in tabela z učilnicami sta tudi objavljeni na spletni strani šole in na oglasni deski za dijake. Vsi oddelki imajo pouk v stavbi A. Malico dostavi kombi ob 9. 40 pred stavbo A, reditelja prevzameta in odneseta v učilnico. Prosim, da poskrbite za čistočo in pospravite za seboj.

Ob 11. 30 je proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti v avli šole, nato razredna ura v učilnicah po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski za dijake.

Časovnica šolskih ur, 24. 12. 2015

 
Dostopnost