Okrožnice » Pouk in malica v torek, 5. maja 2015

21.04.2015

Spoštovani dijaki,

v torek, 5. maja 2015, poteka na šoli splošna matura – maturantje splošne mature pišejo esej od 9.00 do 11.00 v stavbi B.

Pouk v torek, 5. maja 2015, poteka od 7. 30, kot je zapisano v eAsistentu, in je v prilogi obvestila. Dijaki in profesorji ste bili obveščeni tudi po elektronski pošti.

Obvestilo o pouku in malici v torek, 5. maja 2015

 

 
Dostopnost