Okrožnice » Pouk višjih letnikov – 1. 9. 2016

27.08.2016

Spoštovani dijaki 2., 3. in 4. letnika,

v četrtek, 1. 9. 2016, bo pouk dijakov 2., 3. in 4. letnika potekal od 12.00 do 15. 30 v učilnicah po razporedu.  Pouk dijakov predšolska vzgoja bo potekal v stavbi A (Kardeljeva ploščad 16), pouk dijakov gimnazija in umetniška gimnazija bo potekal v stavbi B (Kardeljeva ploščad 28a). Šolske ure potekajo:

  • od 12.00 do 13.00 razredna ura v učilnicah
  • od 13.00 do 13. 30 malica
  • od 13. 30 do 15. 30 – 5 šolskih ur po 20 minut (glejte zapis v Easistentu)

2A – A122                                              2E – B 002

2B – A 124                                             2F – B 003

2C – A229                                              2G – B 006

2D – A231                                              2H – B 004

3A – A232                                              3E – B 102

3B – A233                                              3F – B 103

3C – A205                                              3G – B 106

3D – A210                                              3H – B 202

4A – A211                                               4E – B 203

4B – A213                                               4F – B 204

4C – A214                                               4G – B 302

4H – B 303

Časovnica šolskih ur 1. 9. 2016 (višji letniki)

 
Dostopnost