Okrožnice » Pravila in opozorila obnašanja na smučišču

20.02.2015

1. Vsak smučar mora ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje.
2. Smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.
3. Smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.
4. Smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora čim hitreje umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost.
5. Ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati.
6. Smučar je tudi deskar, telemark smučar, ”fun carver”, tekač na smučeh in drugi. Vsak izmed njih se mora zavedati razlik med njimi in smučati tako, da lahko pravočasno reagira glede na tip in značilnost smuči (alpske smuči, telemark smuči, snowboard, “fun carv” smuči …).
7. Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti na robu smučišča.
8. Smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo.
9. Vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se mora v primeru nezgode legitimirati.
10. Upoštevati mora pravila ekologije.
11. Smučar mora na smučišču ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugega ali naprave. Na smučišču je dovoljeno samo smučanje.
12. Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila nadzornikov na smučišču, delavcev žičnice in reševalcev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih in obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS in veljavno zakonodajo s področja varnosti na smučišču in žičnicah.
13. PREPOVEDANO JE smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
14. PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom “ZAPRTA PROGA” in smučanje izven urejenih smučarskih prog.
15. PREPOVEDANO je smučanje pod vplivom alkohola.
16. ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko žičnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov . Prav tako je PREPOVEDANO smučanje po gozdu, ruševju in izven urejenih smučarskih prog.

 
Dostopnost