Okrožnice » Predavanje o umetni inteligenci

06.12.2023

NAZIV DOGODKA: Umetna inteligenca- predavanje in pogovor z Borom Hojsom

DATUM ZAČETKA IN URA: 12. 12. ob 14.20 (8. ura)

DATUM KONCA IN URA: 12. 12. ob 15.30 (9. ura)

udeleženi vsi dijaki v oddelku 2. FGI – obvezno za vse (pouk in OIV)

KRAJ IZVEDBE /UČILNICA: D-FIS

Predavanje in pogovor z Borom Hojsom je del priprave na letošnjo produkcijo „Umetna inteligenca“ 2. letnikov. Predavanje bo vsebovalo kratek povzetek o zgodovini in nastanku UI (kaj je UI in na kakšne načine jo uporabljamo v različnih segmentih naših življenj). Cilj predavanja je sprožiti debato o sami uporabi UI kot orodja: kako in koliko spremljamo oziroma uporabljamo to orodje, kje v šolskem sistemu vidimo možnosti za uporabo UI, ali se s uporabo UI počasi briše meja med realnostjo in fikcijo, ali se bojimo UI in zakaj? Vprašanj je ogromno, tisto pa kaj nas bo, pri ustvarjanju avtorskega materiala za produkcijo najbolj zanimalo, so osebna stališča in izkušnje naših dijakinj in dijakov ter  njihovi pogledi na razvoj in uporabo UI: v njihovih življenjih, šoli in zunaj nje.

 
Dostopnost