Okrožnice » Preizkus plesne nadarjenosti

26.02.2021

Za vpis v 1. letnik umetniške gimnazije – plesna smer, modul sodobni ples razpisujemo 1 oddelek (28 dijakov).

 

Za vpis v program umetniške gimnazije – plesna smer, modul sodobni ples je potrebno opravljati preizkus posebne nadarjenosti, ki je sestavljen iz:

– plesne vaje, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja,

– krajše improvizacije, ki jo učenci pripravijo na preizkusu po navodilih komisije,

– predstavitve kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki traja 2–4 minute.

 

K preizkusu plesne nadarjenosti se morate kandidati in kandidatke prijaviti do 4. 3. 2021 s prijavnico (.pdf oblika ali .doc oblika).

Prijavnico pošljete (ali skenirate) v svetovalno službo SVŠGUGL (Bernarda Nemec: bernarda.nemec@svsgugl.si).

 

Preizkus bo potekal 17. 3. 2021, podrobnejša navodila bodo prijavljeni kandidati in kandidatke prejeli po elektronski pošti.

 
Dostopnost