Okrožnice » Preizkus plesne nadarjenosti – obvestilo

07.03.2019

 

Prejeli smo 58 prijav k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti.

Pogoj za vpis v program Umetniška gimnazija: plesna smer; modul B – sodobni ples je uspešno opravljen preizkus plesne nadarjenosti in zdravniško potrdilo, ki ga morajo kandidati priložiti Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole (do 2. 4. 2019).

 

Preizkus bo potekal 19. 3. 2019 v gledališko-plesni dvorani naše šole, Kardeljeva ploščad 28 a, Ljubljana (ob Dijaškem domu Bežigrad).

Vsi prijavljeni kandidati boste pravočasno prejeli vabilo s točnim terminom preizkusa.

 

Preizkus plesne nadarjenosti obsega: plesno vajo, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave (do 2 min.), pripravi jo kandidat sam (preverja se sposobnost interpretacije), ter krajšo improvizacijo, s katero se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti; kandidat jo pripravi na preizkusu po navodilih komisije.

 

O rezultatih preizkusa vas bomo pisno obvestili do 27. 3. 2019.

 
Dostopnost