Okrožnice » Prevzem fotografij oddelka še 8. 11. 2021

05.11.2021

Oddelki, ki so bili v karanteni in 4. letnik predšolska vzgoja, bodo prevzeli fotografije v ponedeljek, 8. 11. 2021, od 8.00 do 10. 30, v avli na Kardeljevi ploščadi 16.

Predstavnik razreda pobere denar za fotografije v višini 2,50 EUR na dijaka, prevzame fotografije in jih razdeli v razredu samo dijakom. Razrednik bo prejel fotografijo v tajništvu. Seznam naročil fotografij pa ste že oddali fotografu.

 
Dostopnost