Okrožnice » Prevzem fotografij razredov – 13. 4. 2015

08.04.2015

PREVZEM FOTOGRAFIJ
V ponedeljek, 13. 4. 2015 lahko prevzamete fotografije razredov. Prevzem fotografij bo potekal v prostoru čitalnice a121a, v času odmora:
• 9. 55 – 10. 35 (1C, 1D, 1H, 2A, 2B, 2C, 2F, 3C, 3F, 3G, 3H, 4A, 4H)
• 10. 45 – 11. 25 (1A, 1B, 1E, 1F, 1G, 2E, 2G, 2H, 3A, 3B, 3E, 4B, 4C, 4E, 4F, 4G, PT)

Blagajnik razreda pobere denar za fotografije v višini 2,50 EUR (seznam naročil ste že oddali fotografu) in prevzame fotografije ter jih razdeli v razredu.

 
Dostopnost