Okrožnice » Prevzem fotografij razredov v torek, 8. 4. 2014

04.04.2014

V torek, 8. 4. 2014 lahko prevzamete fotografije razredov. Prevzem fotografij bo potekal v prostoru čitalnice 121a, v času med 10. in 11.30 uro.

Blagajnik razreda pobere denar za fotografije v višini 2,50 EUR (seznam naročil je priložen k okrožnici) in prevzame fotografije ter jih razdeli.

 

 
Dostopnost