Okrožnice » Prevzem ključev garderobnih omaric – 1. letniki

05.09.2013

Dijaki prvih letnikov lahko dobijo v uporabo garderobe omarice, ki jih uporabljajo ves čas šolanja. Ob koncu 4. letnika ali ob izpisu ključe garderobnih omaric obvezno vrnejo hišniku.

Izposojevalnina za ves čas šolanja znaša 5,80 EUR (ne glede na čas šolanja) in se plača ob prevzemu ključa v enkratnem znesku (po položnici).

Razpored prevzema ključev garderobnih omaric:

1A petek, 6. 9. 2013 – 2. šolsko uro

1B petek, 6. 9. 2013 – 3. šolsko uro

1C – so že prejeli

1E petek, 6. 9. 2013 – 5. šolsko uro

1F petek, 6. 9. 2013 – 4. šolsko uro

1G – so že prejeli

1H – so že prejeli

Ključe dijaki prevzamejo pri hišniku v podpritličju jug.

 

 
Dostopnost