Okrožnice » Prvi šolski dan (1. 9. 2023, ob 8.45) – 1. letnik predšolska vzgoja

28.08.2023

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

Šola odpira pot k znanju, dobrim odnosom, priložnostim, izzivom in je namenjena vam. Zato bodite odgovorni, samostojni pri opravljanju nalog, iščite nove možnosti za ustvarjalni razvoj. Odgovorno opravljajte svoje dolžnosti, pomagajte drug drugemu, imejte pozitiven odnos do učenja in bodite strpni drug do drugega.

Vsi zaposleni na šoli se trudimo, da sta kultura in klima na šoli spodbudni, pozitivni, zdravi, odprti, podporni in ugodni, saj le tako lahko vplivamo na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Omogočajmo odprto komunikacijo, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter priložnosti za krepitev zdrave samopodobe. Res je, da se lahko učite iz izkušenj in bodite pripravljeni prepoznati in spreminjati svoja stališča, predsodke.

Postavite si realne in dosegljive cilje, raziščite možne izboljšave pri svojem učenju, osredotočite se na notranje, stabilne vzroke za svoj uspeht ter vzroke, na katere lahko vplivaš. Tudi ob neuspehu poskusi poiskati vzroke, na katere lahko kasneje vplivaš, jih spremeniš (npr. morda sem ob vseh drugih obveznostih imel manj časa za učenje, morda sem izbral manj primeren način učenja, trudil sem se po svojih močeh). Pri tem je pomembno biti realen, iskren in spodbuden.

Učenje je lahko izpolnjujoče, če nisi samo pasiven prejemnik informacij, ampak aktiven raziskovalec.

Geslo naše šole – V slogu je moč – ponazarja prepletenost različnih šolskih in obšolskih dejavnosti, specifičnost umetniških praks in pomen dobrih medčloveških odnosov. Zaupajte v svoje sposobnosti, vaše delo bo zapolnilo pomemben del vašega življenja in edini način, da boste res zadovoljni je, da počnete tisto, v kar resnično verjamete. Znanje je tisto, česar vam nihče ne more odvzeti. Pot do dosežkov je lahko tlakovana z občasnimi neuspehi in naj vas ne bo strah tega.

Petra Vignjevič Kovjanić, ravnateljica 

 

Začetek pouka je v petek, 1. 9. 2023, ob 8.45  uri na Kardeljevi ploščadi 28a (stavba B):

Delo z razrednikom
8.45 – 9.15 Skupni del v C-GPD1 – krajši program
9.15 – 10. 30 Razredne naloge in navodila
10.30 – 11.00 Hladna malica v jedilnici na A stavbi
11.00 – 11.50 Razredne naloge in navodila
oddelek učilnica razrednik/učitelj
1A A233 MAJA BOŽIČNIK
1B A122 MILJANA SGERM
1C A229 ALAN PARADIŽ
1D A123 JAN BREGAR

Zaradi priprav ustrezne dokumentacije za spoznavne tabore 1. letnikov, prinesite s seboj osebni dokument. Razpored taborov 1. letnikov je objavljen na spletni strani šole.

 
Dostopnost