Okrožnice » Prvi šolski dan za višje letnike (1. 9. 2023 ob 10.00)

28.08.2023

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

Šola odpira pot k znanju, dobrim odnosom, priložnostim, izzivom in je namenjena vam. Zato bodite odgovorni, samostojni pri opravljanju nalog, iščite nove možnosti za ustvarjalni razvoj. Odgovorno opravljajte svoje dolžnosti, pomagajte drug drugemu, imejte pozitiven odnos do učenja in bodite strpni drug do drugega.

Vsi zaposleni na šoli se trudimo, da sta kultura in klima na šoli spodbudni, pozitivni, zdravi, odprti, podporni in ugodni, saj le tako lahko vplivamo na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Omogočajmo odprto komunikacijo, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter priložnosti za krepitev zdrave samopodobe. Res je, da se lahko učite iz izkušenj in bodite pripravljeni prepoznati in spreminjati svoja stališča, predsodke.

Postavite si realne in dosegljive cilje, raziščite možne izboljšave pri svojem učenju, osredotočite se na notranje, stabilne vzroke za svoj uspeht ter vzroke, na katere lahko vplivaš. Tudi ob neuspehu poskusi poiskati vzroke, na katere lahko kasneje vplivaš, jih spremeniš (npr. morda sem ob vseh drugih obveznostih imel manj časa za učenje, morda sem izbral manj primeren način učenja, trudil sem se po svojih močeh). Pri tem je pomembno biti realen, iskren in spodbuden.

Učenje je lahko izpolnjujoče, če nisi samo pasiven prejemnik informacij, ampak aktiven raziskovalec.

Geslo naše šole – V slogu je moč – ponazarja prepletenost različnih šolskih in obšolskih dejavnosti, specifičnost umetniških praks in pomen dobrih medčloveških odnosov. Zaupajte v svoje sposobnosti, vaše delo bo zapolnilo pomemben del vašega življenja in edini način, da boste res zadovoljni je, da počnete tisto, v kar resnično verjamete. Znanje je tisto, česar vam nihče ne more odvzeti. Pot do dosežkov je lahko tlakovana z občasnimi neuspehi in naj vas ne bo strah tega.

Petra Vignjevič Kovjanić, ravnateljica 

Začetek pouka je v petek, 1. 9. 2023, ob 10.00, na Kardeljevi ploščadi 28a (gimnazija in umetniška gimnazija) in na Kardeljevi ploščadi 16 (predšolska vzgoja) v učilnicah:

GIM in UMG Kardeljeva ploščad 28a  
POUK: 1., 2. ura
oddelek učilnica 10. 00 – 11. 30
2E B102 RU
2F B204 RU
2G B306 RU
2H B004 RU
2I B303
oddelek učilnica 10. 00 – 11. 30
3E B106 RU
3F B202 RU
3G B203 RU
3I B304 RU
3H B201 RU
oddelek učilnica 10. 00 – 11. 30
4E B003 RU
4F D119 RU
4G B302 RU
4H B206 RU

 

PREDŠOLSKA VZGOJA Kardeljeva ploščad 16  
POUK: 1., 2. ura
oddelek učilnica 10. 00 – 11. 30
2A A213 RU
2B A124 RU
2C A232 RU
2D A210 RU
oddelek učilnica 10. 00 – 11. 30
3A A214 RU
3B A231 RU
3C A215 RU
3D A228 RU
oddelek
4A, 4B, 4C, 4D DAN Z RAZREDNIKOM RAZPORED

Časovnica pouka:

1. ura 10.00 – 11.30 razrednik
2. ura
malica 11.30 – 12.00 restavracija
3. ura 12.00 – 12.20 po urniku
4. ura 12.25 – 12.45 po urniku
5. ura 12.50 – 13.10 po urniku
6. ura 13.15- 13.35 po urniku
7. ura 13.40 – 14.00 po urniku
8. ura 14.05 – 14.25 po urniku

 

 
Dostopnost