Okrožnice » rezultati 1. kroga izbirnega postopka (vpis 2018/2019)

22.06.2018

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2018/19

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

 

  • program Predšolska vzgoja: 112 točk

 

  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 143 točk in 129 NPZ

 

  • program Gimnazija: 142 točk

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 22. 6. 2018 ob 9. uri na vhodnih vratih (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a).

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste vpisali.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti danes (22. 6. 2018) ob 9.00 uri:

– v učilnico A213 na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja

– v učilnico B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol s prostimi mesti in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Odločali se boste o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah. Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali 26. 6. po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 29. 6. 2018 ob 9. uri, na vhodnih vratih šole (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a). Če ne boste sprejeti na našo šolo, boste takoj dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali. Sprejeti na našo šolo pa se boste vpisali pri svetovalni službi.

 
Dostopnost