Okrožnice » Rezultati 1. kroga vpisnega postopka (vpis 2020/2021)

03.07.2020

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2020/2021

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

  • program Predšolska vzgoja: 121 točk
  • program Gimnazija: 143 točk
  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 153 točk
  • program Umetniška gimnazija : plesna smer, sodobni ples: 145 točk

 

Sprejeti kandidati bodo po pošti na dom prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti v ponedeljek, 6. 7. 2020, fizično v šolo, in sicer:

 

  • ob 9.00 program Predšolska vzgoja na Kardeljevo ploščad 16 (stavba A) v predavalnico 212 (2. nadstropje)

 

  • ob 9.00 program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B002 (pritličje)

 

  • ob 11.00 programa Gimnazija in Umetniška gimnazija : plesna smer, sodobni ples na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B006

 

Zaradi trenutne epidemiološke situacije prosimo, da ob prihodu v šolo upoštevate vsa varnostna navodila (ste zdravi, imate masko, fizična razdalja …) ter da s kandidatom/kandidatko v šolo vstopi samo en starš.

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Seznam šol bo vsem nesprejetim kandidatom poslan po elektronski pošti.

V drugem krogu se boste odločali o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah (iz seznama). Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni v 1. krogu.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali do 8. 7. 2020 po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 14. 7. 2020 ob 10. uri v šoli (stavba A na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja ter stavba B na Kardeljevi ploščadi 28a za program Gimnazija in obe smeri Umetniške gimnazije). Sprejeti kandidati se boste pri svetovalni službi vpisali (prevzeli potrdilo o vpisu in sklep o sprejemu), nesprejeti pa boste ta dan dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali.

 
Dostopnost