Okrožnice » Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2019/20

21.06.2019

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2019/20

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

  • program Predšolska vzgoja: 130 točk in 97 NPZ
  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 148 točk

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 21. 6. 2019 ob 10. uri na vhodnih vratih (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a). Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste lahko vpisali.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti danes (21. 6. 2019) ob 10.00 uri:

– v predavalnico 209 na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja

– v učilnico B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Umetniška gimnazija

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol s prostimi mesti in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Odločali se boste o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah. Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali 24. 6. po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 28. 6. 2019 ob 9. uri, na vhodnih vratih šole (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za program Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a). Če ne boste sprejeti na našo šolo, boste takrat takoj dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali. Sprejeti na našo šolo pa se boste vpisali pri svetovalni službi.

 
Dostopnost