Okrožnice » REZULTATI 1. in 2. KROGA VPISNEGA POSTOPKA ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

21.06.2021

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis (2. krog):

  • program Predšolska vzgoja: 139 točk
  • program Gimnazija: 163 točk
  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 153 točk

 

Pri nas prijavljeni kandidati, ki v 2. krogu niso bili sprejeti na SVŠGUGL, morajo sedaj prijavnico iz naše šole prenesti na šolo, kamor so sprejeti in se tam vpisati. Prijavnico lahko dvignejo v torek, 29. 6. 2021, in sicer med 8.30 in 10.00 v pisarni svetovalne službe (Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, soba 218; Gimnazija in Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a, soba 008).

 

Kandidati, ki so bili v 2. krogu sprejeti na SVŠGUGL se vpišejo 29. 6. 2021 ali 30. 6. 2021 v pisarni svetovalne službe (Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, soba 218; Gimnazija in Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a, soba 008).

 

 

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

  • program Predšolska vzgoja: 134 točk
  • program Gimnazija: 158 točk in 36 točk iz predmetov (SLO, MAT, TJ1 v 7., 8. in 9. razredu)
  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 141 točk

Sprejeti kandidati bodo po pošti na dom prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti v ponedeljek, 21. 6. 2021, fizično v šolo, in sicer:

  • ob 10.00 program Predšolska vzgoja na Kardeljevo ploščad 16 (stavba A) v predavalnico 212 (2. nadstropje)
  • ob 10.00 programa Gimnazija in Umetniška gimnazija; smer gledališče in film na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B006 (pritličje)

 

Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti, prosimo, da ob prihodu v šolo upoštevate vsa varnostna navodila (ste zdravi, imate masko, fizična razdalja …) ter da s kandidatom/kandidatko v šolo vstopi samo en starš.

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Seznam šol je bil vsem nesprejetim kandidatom poslan tudi po elektronski pošti.

V drugem krogu se boste odločali o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah (iz seznama). Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni v 1. krogu.

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali do 23. 6. 2021 po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 29. 6. 2021 ob 10. uri v šoli (stavba A na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja ter stavba B na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Gimnazija in Umetniška gimnazija). Sprejeti kandidati se boste pri svetovalni službi vpisali (prevzeli potrdilo o vpisu in sklep o sprejemu), nesprejeti pa boste ta dan dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali.

 
Dostopnost