Okrožnice » Rezultati 2. kroga izbirnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2019/20

28.06.2019

OBVESTILO

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis v 2. krogu izbirnega postopka:

  • program Predšolska vzgoja: 127 točk in 83 NPZ
  • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 146 točk in 116 NPZ

 

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 28. 6. 2019 ob 9. uri na vhodnih vratih (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a).

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste takrat vpisali:

  • program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16 v sobi 218 (2. nadstropje)
  • program Umetniška gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a v sobi 008 (pritličje)

 

Učenci, ki ste bili prijavljeni za vpis v izobraževalna programa na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, a ste bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na drugo šolo, v drug program, boste danes (28. 6. 2019) dvignili svojo prijavo in jo nesli na šolo, kamor ste bili sprejeti ter se tam vpisali.

Dvig prijav:

– v učilnici A214 na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja

– v učilnici B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Umetniška gimnazija

 
Dostopnost