Okrožnice » Rezultati 2. kroga izbirnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2022/23

29.06.2022

Rezultati 2. kroga izbirnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2022/23

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis v 2. krogu izbirnega postopka:

  • program predšolska vzgoja: 129 točk in 134 NPZ
  • program gimnazija: 166 točk
  • program umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 146 točk
  • program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples: 148 točk

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 30. 6. 2022 ob 11. uri pri svetovalni službi (za program predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programe gimnazija in obe smeri umetniške gimnazije na Kardeljevi ploščadi 28a).

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste vpisali 30. 6. 2022 do 14.00 ure ali 1. 7. 2022 med 8.30 in 14.00 uro:

  • program predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16 v sobi 218 (2. nadstropje)
  • program gimnazija in program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples na Kardeljevi ploščadi 28a v sobi 006 (pritličje)
  • program umetniška gimnazija: smer gledališče in film na Kardeljevi ploščadi 28a v sobi 008 (pritličje)

 

Učenci, ki ste bili prijavljeni za vpis v izobraževalne programa na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, a ste bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na drugo šolo, v drug program, boste v četrtek, 30. 6. 2022, dvignili svojo prijavo in jo nesli na šolo, kamor ste bili sprejeti ter se tam vpisali.

Dvig prijav:

– v sobi A218 na Kardeljevi ploščadi 16 za program predšolska vzgoja

– v učilnici B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa gimnazija in program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples

– v sobi B008 na Kardeljevi ploščadi 28a za program umetniška gimnazija: smer gledališče in film

 

 
Dostopnost