Okrožnice » Samotestiranje dijakov v šoli in PCT- od 17. 11. 2021

16.11.2021

Spoštovani dijaki in dijakinje.

V sredo, 17. 11. 2021, se začne samotestiranje v šoli, ki je obvezno za vse dijake na SVŠGUGL, ki v tednu, ko se udeležujejo izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogoja PCT, kot so določeni z ustreznimi predpisi.

Samotestiranje v šoli bo potekalo trikrat, ob ponedeljkih, sredah in petkih, in sicer 15 minut pred začetkom prve šolske ure, ko ima oddelek, skupina pouk. Okvirni razpored ur in prostora za izvedbo samotestiranja za posamezni oddelek objavljamo:

Splošni razpored samotestiranja za predšolsko vzgojo/posodobljen od 12. 1. 2022

Splošni razpored samotestiranja za dijake in dijakinje – gimnazija in umetniška gimnazija – velja od 17. 1. 2021

Prosim, da pozorno preberete navodila za dijake SVŠGUGL – samotestiranje:

Navodila za dijake in dijakinje SVŠGUGL –  samotestiranje v šoli

 
Dostopnost