Okrožnice » Seznanitev s točkami praktičnega dela splošna matura

16.05.2014

Maturantje,
naj vas ponovno spomnim, da je v ponedeljek, 19. maja 2014, možen vpogled v točke praktičnega dela maturitetnega izpita tudi na spletni strani http://matura.ric.si od 19. maja do 31. maja 2014, za jesenski rok pa od 3. 9. do 10. 9. 2014 od 9. ure dalje.
S točkami se lahko seznanite tudi osebno pri tajnici splošne mature – pri meni – v stavbi B – v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28 a.

 
Dostopnost