Okrožnice » Seznanitev z uspehom na poklicni maturi

23.02.2017

SEZNANITEV Z USPEHOM NA POKLICNI MATURI

vabimo vas na seznanitev z rezultati in podelitev spričeval zimskega roka poklicne mature, ki bo v ponedeljek, 6. marca 2017, ob 10.00, v pisarni ravnatelja (A220, Kardeljeva ploščad 16).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

 
Dostopnost