Okrožnice » Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi

29.06.2017

Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti,

vabimo vas na seznanitev z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature 2017, ki bo v sredo, 5. julija 2017, ob 10.00, v gledališko-plesni dvorani (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši osebni podatki, osebni podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Dokumente lahko prevzamete tudi od 6. julija dalje v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00).

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

Aleš Zobec, tajnik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo

 
Dostopnost