Okrožnice » Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi

26.02.2018

Vabimo vas na seznanitev z uspehom pri poklicni maturi na zimskem roku poklicne mature 2017, ki bo v ponedeljek, 5. marca 2018, ob 10.15, v prostoru A220 (Kardeljeva ploščad 16, pisarna ravnatelja).

 

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Dokumente lahko prevzamete tudi sami po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur.

 

Informacij o uspehu po telefonu ali po elektronski pošti ne dajemo.

 
Dostopnost