Okrožnice » Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi

29.06.2018

Vabimo vas na seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2018 in podelitev spričeval, ki bo v petek, 6. julija 2018, ob 9.30, v gledališko-plesni dvorani.

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.

Med 9. julijem 2018 in 16. julijem 2018 lahko dokumente prevzamete v tajništvu za poklicno maturo (B001, Kardeljeva ploščad 28a) vsak delovni dan med 11.00 in 12.00.

Po 16. juliju 2018 lahko dokumente prevzamete v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a (B032) v času uradnih ur, ki bodo objavljene na spletni strani šole.

Informacij o uspehu po telefonu ali po elektronski pošti ne dajemo.

 
Dostopnost