Okrožnice » Seznanitev z uspehom pri POKLICNI MATURI in prevzem dokumentov

28.06.2016

Spoštovane poklicne maturantke in maturanti,

 

vabimo vas na slovesno podelitev spričeval, ki bo (v skladu s koledarjem poklicne mature) v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 11.00, v gledališko-plesni dvorani (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov.

Spričevalo lahko prevzamete tudi od 5. julija 2016 dalje v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16, in sicer v času uradnih ur, tj. vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 do 22. julija 2016.

Informacij o uspehu po telefonu oziroma elektronski pošti ne dajemo.

 
Dostopnost