Okrožnice » Seznanitev z uspehom pri POKLICNI MATURI

03.09.2015

Vabimo vas na seznanitev z rezultati jesenskega roka poklicne mature 2015, ki bo v ponedeljek, 7. septembra 2015, ob 10.00, v učilnici B006 (pritličje na Kardeljevi ploščadi 28a, tj. lokacija, kjer je potekala matura).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in/ali obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem dokumentov. Spričevalo lahko prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 16 – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

 
Dostopnost