Okrožnice » Šolsko tekmovanje iz ekokviza

08.12.2017

Spoštovane dijakinje in dijaki vseh smeri,

obveščam vas da bo šolsko tekmovanje iz EKOKVIZA v sredo, 13. decembra 2017 ob 12.45 v stavbi A (učilnica bo znana naknadno)). S seboj prinesite pisalo. Čas pisanja je 45 minut.

Prijavite se do ponedeljka, 10. 12. 2017 v zbornici stavbe A pri Tatjani Lesjak ali po elektronski pošti na naslov tatjana.lesjak@svsgl.si

Teme letošnjega EKOKVIZA so: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, Trajnostna mobilnost  in Gorski ekosistem.

Na spletnem naslovu Ekošole si lahko gledate učno gradivo in rešite spletni kviz na http://ekosola.si/2017-2018/projekti/ekokviz-za-ss/

Mentorica Ekokviza:Tatjana Lesjak

 
Dostopnost