Okrožnice » Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

18.12.2017

Vabilo na  šolsko tekmovanje iz znanja geografije.

Tema letošnjega tekmovanja je  »Trajnostni turizem za razvoj«

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela in bo potekalo v torek, 16. januarja 2018, ob 13.00. uri.

Tekmovanje je namenjeno dijakom vseh letnikov in programov na šoli in bo potekalo v dveh skupinah.

V prvi skupini A so dijaki, ki imajo v programu več kot 140 ur geografije in v skupini B za dijake, ki imajo manj kot 140 ur geografije.

Dijaki naše šole so na lanskem tekmovanju dosegli odlične rezultate:

1 zlato in 7 bronastih priznanj!   

Literatura za tekmovanje visi v geografski učilnici in na oglasni deski.

Poimenske prijave oddajte profesorjem geografije ali v tajništvu šole.

 

Vodja tekmovanja: prof. Radoman.

LITERATURA

  1. Vovk Korže, Ana, Vrhovšek, Danijel (2007). Ekoremediacije v življenju ljudi. Geografski obzornik, letnik 54, številka 3/4, str. 4-7. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCP3CUXNOK/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzor nik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100
  2. Žnidarčič, Tanja (2008). Naravni rezervat Albufera. Geografski obzornik, letnik 55, številka 3, str. 17-24 https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCVYRGTWKB/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzor nik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100
  3. Sajovic, Alenka, Vovk Korže, Ana (2009). Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize. Geografski obzornik, letnik 56, številka 4, str. 21-25. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCJA6HZHXN/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzor nik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100&page=2
  4. Hribernik, Mojca, Bračič, Rajko. “Varstvo kraških jam.” Geografski obzornik letnik 57. številka 3/4 (2010) str. 37-46. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCL0NALMME/?euapi=1&query=%27keywords%3dgeografski+obzo rnik%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100&page=2
  5. EU strategija za Jadransko in Jonsko območje, primer Slovenije (film) https://youtu.be/Ka1CfYhWXDg
  6. Okoljska marjetica (Ecolabel) – simbol za okolje https://www.lep-planet.si/2010/07/okoljska-marjetica-ecolabelsimbol-za-okolje/
 
Dostopnost