Okrožnice » spodnje meje za vpis v 1. krogu (vpis 2022/2023)

20.06.2022

REZULTATI 1. KROGA VPISNEGA POSTOPKA ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

  • program predšolska vzgoja: 126 točk
  • program gimnazija: 160 točk
  • program umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 148 točk
  • program umetniška gimnazija – plesna smer, modul B – sodobni ples: 150 točk

 

Sprejeti kandidati bodo po pošti na dom prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti v torek, 21. 6. 2022, fizično v šolo, in sicer:

 

  • ob 10.00 program predšolska vzgoja na Kardeljevo ploščad 16 (stavba A) v učilnico 213 (2. nadstropje)

 

  • ob 10.00 programa gimnazija in obe smeri umetniške gimnazije na Kardeljevo ploščad 28a (stavba B) v učilnico B003 (pritličje)

 

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka.

V drugem krogu se boste odločali o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah (iz seznama). Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati v 2. krogu vpisnega postopka. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni v 1. krogu.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali do 23. 6. 2022 po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 30. 6. 2022 ob 11. uri v šoli (stavba A na Kardeljevi ploščadi 16 za program predšolska vzgoja ter stavba B na Kardeljevi ploščadi 28a za programe gimnazija in obe smeri umetniške gimnazije). Sprejeti kandidati se boste pri svetovalni službi vpisali (prevzeli potrdilo o vpisu in sklep o sprejemu), nesprejeti pa boste ta dan dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali.

 
Dostopnost