Okrožnice » Spričevala po izpitih

01.07.2014

Dijaki,

po uspešno opravljenih popravnih oz. dopolnilnih izpitih lahko prevzamete spričevalo 2. julija 2014 ob 14. 30 pri razredniku v zbornici A na Kardeljevi ploščadi 16a.

Petra Vignjevič K.
pomočnica ravnatelja

 
Dostopnost