Okrožnice » Stanje prijav na dan 21. 4. 2017

07.04.2017

 

Na dan 21. aprila 2017 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 119 kandidatov (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 21 kandidatov (28 razpisanih mest / prvotno 56 mest – sprememba obsega razpisanih mest za vpis novincev – 20. 4. 2017);
 • Umetniška gim. – smer gled. in film: prijavljenih 74 kandidatov (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – plesna smer, sodobni ples: prijavljenih 25 kandidatov (28 razpisanih mest).

 Prenos prijav je možen do 25. 4. 2017 med 11.30 in 14. uro (ali po predhodnem telefonskem dogovoru) v šolski svetovalni službi.

Dvig prijave (starši osebno):

– za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, soba 218 v 2. nadstr.; tel.: 01/5651 739,

– za programa Umetniška gimn. in program Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a, soba B008, tel.: 01/ 5651 731.

Prenos prijave na našo šolo

Prijavo prinesete šolski svetovalni službi, ali v tajništvo šole, lahko pa jo pošljete po pošti (s priporočeno pošiljko!).

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati, kjer je prijav več, kot je prostih mest, naslednje:

za program: Umetniška gimnazija – smer gledališče in film:

 • od 120 točk do 105 točk ima 31 učencev,
 • od 104 točk do 102 točk ima 14 učencev,
 • od 101 točk do 96 točk ima 10 učencev,
 • od 95 do 90 točk ima 7 učencev,
 • manj kot 90 točk ima 11 učencev,
 • 1 učenec je brez ocen v bazi podatkov.

za program: Predšolska vzgoja:

 • od 120 točk do 111 točke ima 7 učencev,
 • od 110 točk do 101 točk ima 28 učencev,
 • od 100 točk do 91 točk ima 38 učencev,
 • od 90 točk do 81 točk ima 28 učencev,
 • od 80 do 73 točk ima 11 učencev,
 • 67 točk in manj ima 7 učencev,
 
Dostopnost