Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik (11.5.2020)

20.05.2020

Stanje prijav na dan 11. 5. 2020

 

Na dan 11. 5. 2020 je za vpis v 1. letnik (šolsko leto 2020/2021) prijavljeno naslednje število kandidatov:

  • Predšolska vzgoja: 101 (112 razpisanih mest);
  • Gimnazija: 22 (28 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 93 (56 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 33 (28 razpisanih mest).

 

Rok za morebitni prenos prijav je do 16. 6. 2020 (do 14.00 ure).

 Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

 

  • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 

  • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Klara Vrbnjak (01/56-51-731; klara.vrbnjak@svsgugl.si

 

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujemo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave iz naše šole na drugo srednjo šolo, to storite tako, da na elektronski naslov svetovalne delavke (jana.hafner@svsgugl.si za program PREDŠOLSKA VZGOJA; klara.vrbnjak@svsgugl.si za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE) posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

 

Izjava za prenos je dostopna tudi TUKAJ.

 

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (stanje prijav 11.5.2020)

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) je trenutni razpored med kandidati naslednji:

 

  • za program: Predšolska vzgoja:

1. – 10. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

11. – 38. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

39. – 74. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

75. – 96. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 80 točk

97. – 101. mesto: prijavljeni kandidati imajo manj 79 točk ali manj

  • za program: Gimnazija:

1. – 12. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 116 točk in 100 točk

13. – 22. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 98 točk in 78 točk

 

  • za program: Umetniška gimnazija – smer gledališče in film:

1. – 26. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

27. – 48. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 107 točk

49. – 63. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 106 točk in 103 točk

64. – 72. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 102 točk in 100 točk

73. – 83. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 92 točk

84. – 93. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 52 točk

 

  • za program: Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:

1. – 13. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

14. – 23. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

24. – 33. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 70 točk

 
Dostopnost