Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik (2. 4. 2024)

08.04.2024

Stanje prijav na dan 2. 4. 2024

 

Na dan 2. 4. 2024 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

  • Predšolska vzgoja: 111 (112 razpisanih mest);
  • Gimnazija: 42 (28 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 72 (84 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 20 (28 razpisanih mest).

Točkovni razpored prijavljenih kandidatov je objavljen spodaj.

 

Rok za morebitni prenos prijav je do 23. 4. 2024 do 14.00 ure.

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

  • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

  • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

 

V primeru prenosa prijave iz naše šole (SVŠGUGL) na drugo srednjo šolo, to storite tako, da na elektronski naslov svetovalne delavke (jana.hafner@svsgugl.si za program PREDŠOLSKA VZGOJA; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE) posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

Izjava za prenos je dostopna TUKAJ.

 

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (stanje prijav 2.4.2024)

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) je trenutni razpored med kandidati naslednji:

 

za program: predšolska vzgoja

1. – 7. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 118 točk in 110 točk

8. – 24. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

25. – 70. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

71. – 99. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 80 točk

100. – 104. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 79 točk in 70 točk

105. – 111. mesto: prijavljeni kandidati imajo manj kot 70 točk

 

za program: gimnazija

1. – 7. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 119 točk in 113 točk

8. – 14. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 112 točk in 108 točk

15. – 25. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 107 točk in 105 točk

26. – 33. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 103 in 101 točk

34. – 42. mesto: prijavljeni kandidati imajo 99 točk in manj

 

za program: umetniška gimnazija – smer gledališče in film

1. – 32. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

33. – 56. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

57. – 66. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

67. – 72. mesto: prijavljeni kandidati imajo 88 točk in manj

 

za program: umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:

1. – 9. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 111 točk

10. – 13. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 110 točk in 102 točk

14. – 20. mesto: prijavljeni kandidati imajo 99 točk in manj

 

 

Kandidati, ki bi želeli prenesti prijavo iz druge srednje šole na SVŠGUGL, lahko za prenos uporabijo obrazec, ki je dostopen TUKAJ in ga posredujejo svetovalni službi na šolo, kamor so oddali prijavo. Svetovalna služba tiste šole bo prijavo posredovala nam.

 
Dostopnost