Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik 2018/2019

10.04.2018

Stanje prijav na dan 20. 4. 2018

 

Na dan 20. aprila 2018 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: prijavljenih je 111 kandidatov (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: prijavljenih 33 kandidatov (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – smer gled. in film: prijavljenih 71 kandidatov (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gim – plesna smer, sodobni ples: prijavljenih 21 kandidatov (28 razpisanih mest).

 

Prenos prijav je možen do 25. 4. 2018 med 11.30 in 14. uro (ali po predhodnem telefonskem dogovoru) v šolski svetovalni službi.

Dvig prijave (starši osebno):

– za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, soba 218 v 2. nadstropju; tel.: 01/5651 739,

– za programa Umetniška gimnazija in program Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a, soba B008 v pritličju, tel.: 01/5651 731.

Prenos prijave na našo šolo

Prijavo prinesete šolski svetovalni službi, ali v tajništvo šole, lahko pa jo pošljete po pošti (s priporočeno pošiljko!). V prijavnici obvezno navedete ustrezen program.

 

V programih, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest, je glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu OŠ – največje možno število točk je 120)  trenutno stanje med kandidati naslednje:

za program: Umetniška gimnazija: smer gledališče in film:

 • od 120 točk do 106 točk ima 29 učencev,
 • od 105 točk do 100 točk ima 19 učencev,
 • od 99 točk do 95 točk ima 8 učencev,
 • od 94 do 90 točk ima 8 učencev,
 • 89 točk in manj ima 7 učencev.

za program: Gimnazija:

 • od 120 točk do 100 točk ima 17 učencev,
 • od 99 točk do 95 ima 7 učencev,
 • od 94 točk do 91 točk ima 5 učencev,
 • 90 točk in manj imajo 4 učenci.

Ažurno stanje prijav za vse šole je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.

Do 6. 6. 2018 bodo vsi prijavljeni kandidati pisno obveščeni o morebitni omejitvi vpisa in poteku vpisa.

 

 
Dostopnost