Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik (2019/2020)

08.04.2019

Stanje prijav na dan 8. 4. 2019

 

Na dan 8. 4. 2019 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 164 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 30 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 88 (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 30 (28 razpisanih mest).

 

Prenos prijav bo potekal do 23. 4. 2019 med 11.30 in 14. uro (ali po predhodnem telefonskem dogovoru) v šolski svetovalni službi.

 

Dvig prijave (starši osebno) na naslednjih lokacijah:

– za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, soba A218 v 2. nadstropju; tel.: 01/ 5651 739,

– za programa Umetniška gimnazija in program Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a, soba B008,       tel.: 01/ 5651 731.

Prenos prijave na našo šolo

Prijavo prinesete šolski svetovalni službi ali v tajništvo šole, lahko pa jo pošljete po pošti (s priporočeno pošiljko!).

Do 29. 5. 2019 bodo vsi prijavljeni kandidati pisno obveščeni o poteku vpisa in morebitni omejitvi vpisa.

 

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu devetletke – največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati naslednje:

 

 • za program: Predšolska vzgoja:
 • od 120 točk do 110 točk ima 14 učencev,
 • od 109 točk do 105 točk ima 12 učencev,
 • od 104 točk do 100 točk ima 22 učencev,
 • od 99 do 95 točk ima 27 učencev,
 • od 94 točk do 90 točk ima 18 učencev,
 • od 89 do 85 točk ima 23 učencev,
 • od 84 točk do 80 točk ima 26 učencev,
 • od 79 do 75 točk ima 14 učencev,
 • 74 točk in manj ima 8 učencev.

 

 • za program: Gimnazija:
 • od 120 točk do 100 točk ima 17 učencev,
 • od 99 točk do 98 ima 6 učencev,
 • od 97 točk do 96 točk imajo 3 učenci,
 • 95 točk in manj imajo 3 učenci,
 • brez vpisanih ocen (točk) je 1 učenka.

 

 • za program: Umetniška gimnazija: smer gledališče in film:
 • od 120 točk do 114 točk ima 14 učencev,
 • od 113 točk do 110 točk ima 14 učencev,
 • od 109 točk do 105 točk ima 14 učencev,
 • od 104 do 102 točki ima 8 učencev,
 • 101 točko ima 7 učencev,
 • od 100 do 98 točk ima 7 učencev,
 • od 97 do 95 točk ima 8 učencev,
 • manj kot 95 točk ima 16 učencev.

 

 • za program: Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:
 • od 120 točk do 112 točk ima 11 učencev,
 • od 111 točk do 100 točk ima 13 učencev,
 • od 99 točk do 92 točk imajo 4 učenci,
 • manj kot 92 točk imata 2 učenca.

 

 
Dostopnost