Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik na dan 4. 4. 2022

15.04.2022

Stanje prijav na dan 4. 4. 2022

 

Na dan 4. 4. 2022 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

  • Predšolska vzgoja: 118 (112 razpisanih mest);
  • Gimnazija: 25 (28 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 102 (84 razpisanih mest);
  • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 44 (28 razpisanih mest).

 

Rok za morebitni prenos prijav je do 25. 4. 2022 do 14.00 ure.

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

  • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

  • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

V primeru prenosa prijave iz naše šole (SVŠGUGL) na drugo srednjo šolo, to storite tako, da na elektronski naslov svetovalne delavke (jana.hafner@svsgugl.si za program PREDŠOLSKA VZGOJA; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE) posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

 

Izjava za prenos je dostopna TUKAJ.

 

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (stanje prijav 22. 4. 2022)

 

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) je trenutni razpored med kandidati naslednji:

 

  • za program: Predšolska vzgoja:

1. – 31. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 119 točk in 106 točk

32. – 60. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 105 točk in 100 točk

61. – 99. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

100. – 108. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 86 točk

109. – 114. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 84 točk in 80 točk

115. – 120. mesto: prijavljeni kandidati imajo 78 točk in manj

 

  • za program: Gimnazija:

1. – 6. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 114 točk

7. – 17. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 113 točk in 110 točk

18. – 27. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

27. – 31. mesto: prijavljeni kandidati imajo 98 točk in manj

 

  • za program: Umetniška gimnazija – smer gledališče in film:

1. – 35. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

36. – 63. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 104 točk

64. – 77. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 103 točk in 100 točk

78. – 84. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 97 točk

85. – 98. mesto: prijavljeni kandidati imajo 96 točk in manj

 

 

  • za program: Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:

1. – 11. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 111 točk

12. – 28. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

27. – 41. mesto: prijavljeni kandidati imajo 99 točk in manj

 

Kandidati, ki bi želeli prenesti prijavo iz druge srednje šole na SVŠGUGL, lahko za prenos uporabijo obrazec, ki je dostopen TUKAJ in ga posredujejo svetovalni službi na šolo, kamor so oddali prijavo.

 
Dostopnost